Pressmeddelande order

Hanna Sandvall, 2019-01-11

ADDvise Group AB:s (publ) dotterbolag Labrum har erhållit en order från Cambrex Karlskoga till ett värde av 3,2 MSEK. Ordern avser laboratorieinredning till Cambrex Karlskogas nybyggda laboratorium. Leverans är planerad under Q2/Q3 2019." Du hittar pressmeddelandet här: http://www.addvisegroup.se/getfeed/?id=5948EA8FA82E7722