images/aktuellt/VHC_Lab_Birgitta.JPG

Labinredning Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum i Uppsala

50 000 m2 lab på Veterinärmedicinskt & husdjursvetenskapligt centrum i Uppsala

Hanna Sandvall, 2018-10-09

Här är vi & besöker VHC, Veterinärmedicinskt och husdjursvetenskapligt centrum, på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Här har man samlat merparten av svensk veterinärmedicinsk samt husdjursvetenskaplig forskning & utbildning tillsammans med landets enda universitetsdjursjukhus i en gemensam byggnad. Byggnaden består av sex huskroppar förbundna med varandra & är hela 54 000 kvm. Här finns föreläsningssalar, undervisnings & forskningslab samt även mer specialiserade lokaler som t.ex. Universitetsdjursjukhuset.

Till VHC har vi har levererat inredning till Universitetsdjursjukhuset & alla lab inklusive undervisningssalen som ni ser här. Det är alltid kul att återbesöka labben i bruk såhär några år senare & att få en känsla för all den forskning & undervisning som bedrivs här varje år! Vi har varit mycket nöjda med samarbetet & har särskilt uppskattat möjligheten till specialanpassningar efter våra behov berättar Birgitta Östlund Wiberg. Mer info om VHC hittar du här: https://www.slu.se/vhc samt https://www.universitetsdjursjukhuset.se/ https://www.linkedin.com/school/slu/

//Vännerna på LabRum