images/aktuellt/blogg5.jpg

KEBO Inredningar, ADDvise och LabRum blir LabRum.

Hanna Sandvall, 2018-05-10

Från och med 1 september 2016 sker all försäljning av labinredning, skyddsventilation och labutrustning inom ADDvise-koncernen från LabRum AB. Sammanslagningen av LabRum, ADDvise och KEBO Inredningar leder till en bredare produktportfölj för våra kunder, ökad tillgänglighet samt en tydlighet mot marknaden.